Tepreş Hıdırellez Şenlikleri 🗓 🗺

Tepreş Hıdırellez Şenlikleri 🗓 🗺

896
0
PAYLAŞ

Kırım Türkleri Tepreş Hıdırellez Şenlikleri, Kırım Tatarlarının Hıdrellez sonrası kutladıkları bir bahar bayramıdır. Tepreş Hıdırellez Şenliklerinde çeşitli etkinliklerin yapılır ve bir meydan etrafında piknik biçiminde kutlanır.

Türkiye’de tepreş, çevresinde Tatarların yoğun olarak yaşadığı kentlerde (ör. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Polatlı) her yıl yapılır. Eskişehir’de her yıl geleneksel bir şekilde Karakaya Köyü’nde kutlanmakta ve Tepreş’de yaklaşık yirmi bin kişi toplanmaktadır. Bu sayı her geçen yıl katlanarak artmaktadır.

Tepreş, yüzyıllar boyunca devam etmekte olan halk kültürünün bir parçasıdır. Onda Kırım Türkünün ruhunun inceliği, halk kültürünün zenginlği saklıdır. Bu vesileyle düzenlenen gün, aynı zamanda birlikte olmanın verdiği lezzete ayrı bir tat, ayrı bir ahenk katar.

Tepreş Hıdırellez Şenlikleri

21 Mart’ta başlayarak 20 Haziran’da sona eren bahar faslının tam ortası olan 6 Mayıs günü (eski 23 Nisan) gününe “yeşillik günü” denilmiştir. Mayıs ayının ilk günlerinde bitkilerin yeşillenmesi son haddini bulur. Bu günler kalpleri neşe ile dolduran, gönülleri coşturan en güzel günlerdir.

6 Mayıs (eski 23 Nisan) günü Hıdrellez’dir. Kırım Türklerinin diline bu söz “Kıdırlez” şeklinde girmiş ve kökleşmiştir. İhtiyarlar, ölümsüzlüğe kavuşmuş olduğuna inanılan İlyas Peygamber’in o günde çölleri, tarlaları dolaşmaya çıktığını ve bazı kimselere, güzel, islâmi ve insani amelleriyle Allah’a yaklaşmış, Allah sevgisini kazanmış olan müminlere göründüğünü söylerlerdi. Halkımız bu peygambere “Hıdırnebi” / Kıdırnebi ve “Hıdır İlyas” dahi der. Bunu görmek şerefine nail olan kimsenin bütün arzularının yerine geleceğine inanılırdı. Eskiden halkımız günlerin hesabını Hıdırellez ve Kasım ile tutardı. Birçok işlerinde bunlardan birisini işin başlangıcı, diğerini ise sonu sayardı. Fakir zengine çırak veya çoban olarak yanaşırken “Hıdrellez’den Kasım’a kadar” yahut “Kasım’dan Hıdrellez’e kadar” diye bir sözleşme olurdu aralarında. Bu, altı ay için bir anlaşma sayılırdı. Bir sene için de yapılırdı bazen anlaşmalar. O vakit “Hıdrellez’den Hıdrellez’e” yahut “Kasım’dan Kasım’a” denilirdi. Düğün ve nişanların günleri de çok kezler “Hıdrellez’in haftasına” veya “Kasım’dan iki hafta evvel” diye kararlaştırılırdı.

Dobruca Kırım Türkleri Hıdırellez / Kıdırlez gününü bir dini bayram gibi kutlarlar. O gün için ayrıca beslenmiş kuzular kesilir. Her evde “maylı kalakay” (yağlı çörek) pişirilir. Öğle namazından evvel kalabalık sayıda camiye gelirler, kurbanlar bağışlarlar, Ulu Tanrıya yalvarırlar. Öğle namazını eda ettikten sonra, cami avlusunun bir köşesinde, yeşil çimen üstünde otururlar ; maddi durumları iyi olanların o günün şerefine ve ölülerinin ruhlarının şadlığı için gönderdikleri semiz kuzu etini, pek lezzetli kuzu sorpasını, kürpe botkasını (bulgur pilâvını), sütlaşı ve maylı kalakayı yerler, adamakıllı doyarlar ; verdiği nimetler için Yüce Mevlâ’ya şükrederler. Zenginler fakirlerin evlerine de gönderirler et ve yemek. herkes doya doya yemelidir Allah’ın verdiği nimetlerden Hıdırellez /Kıdırlez günü. Eskiden, öğretmen, okuldaki bütün öğrencileri de getirirdi Hıdırellez duasına ve sofrasına… İlahiler okurlardı çocuklar. Hıdırellez günü işlenen hayırların, yürekten kopan yalvarışların mutlaka Allah indinde makbule geçeceğine inancı vardır halkımızın…

Hıdrellez’den sonra gelen ilk Cuma günü “Tepreş” günü olarak kararlaştırılmıştı. Hıdırellez Cuma gününe rastlarsa, bu pek iyi bir alâmet addedilirdi. “Kıdırlez Cuması” dahi derlerdi bu güne. “Tepreş” kelimesinin canlanmak, hareketlenmek manasına gelen depreşmek (tepreşmek) fiilinden türediği düşünülmektedir. Ayrıca bir başka fikre göre Arapçada, kırlara çıkarak gezinti yapmak, ferahlamak anlamına gelen “teferrüc” sözü Kırım Türkleri şivesine “tepreş” şeklinde girmiş ve yerleşmiş olacak ki, bu da aynı manayı ifade eder. Senenin en güzel günlerinden bir günde, yeşillikler ve türlü renkte hoş kokulu çiçekler arasında dönüp dolaşmak, gezinmek elbette neşelendirir insanı… Yeşil çimen üstünde temiz ilkbahar havasını, kır havasını doya doya teneffüs etmek elbette ferahlandırır yürekleri… Yeşillenmiş ve çiçek açmış ağaçların gölgesinde uzanarak, kuşların güzel sesini, tatlı cıvıltılarını dinlemek elbette coşturur gönülleri…

İşte, tepreş budur… Neşe günüdür, ferahlanma, sevinme günüdür.

Tür Kültür ve Sanat Festivali
Tarih 22 Mayıs 2016 Pazar – 13:00    ~    22 Mayıs 2016 Pazar – 17:00
Niteliği Ulusal
Düzenleyen Kuruluş / Kişi Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi Kırım Halk Dansları Kırım Mutfağının Tanıtılması Yarışmalar Şüpriz Çekilişler
İletişim Bilgileri 0318 224 26 84
Etkinlik Programı Kırım Halk Dansları Kırım Mutfağının Tanıtılması Yarışmalar S33.507424priz Çekilişler
from to
Kültür ve Sanat Festivalleri Şenlik
Map

CEVAP VER